Vznik firmy Duran s.r.o. siaha do roku 1990 presne ku dňu 30. január, kedy sa rozbiehalo podnikanie na Slovensku. Prvý zápis o vzniku firmy je však ešte ako fyzická osoba s dodatkom Duran a až po jei transformácii na spoločnosť‘ s ručením obmedzeným ostal v názve už iba Duran spol s r.o.

Bolo to obdobie, keď sa firma orientovala hlavne na stavebné práce s pôsobnosťou na území celého vtedajšieho Československa. V prevažnej miere región severozápadného Slovenska a v Čechách hlavne západné a severozápadné Česko. Samotná transformácia na spoločnosť‘ s ručením obmedzeným prebehla v roku 1996, ked‘ sa firma rozšírila a začala sa orientovať‘ na nový produkt a to výrobu prívesných vozíkov. S tým samozrejme prišiel aj ďalší úzko súvisiaci segment – predaj a montáž ťažných zariadení. Od tohto okamihu sme sa pevne usadili na slovenskom trhu a stali sme sa vďaka serióznemu prístupu k zákazníkovi uznávanou firmou v celoslovenskom meradle.

Svojou podstatou sme stredne veľká firma so širokým záberom v danej oblasti a našou prioritou je spokojnosť‘ každého zákazníka.

IMG-page-001IMG_0003-page-001IMG_0001IMG_0002-page-001

O nás

Svojou podstatou sme stredne veľká firma so širokým záberom v danej oblasti a našou prioritou je spokojnosť’ každého zákazníka.

Zodpovedný vedúci:
Pavol Ďurana, tel. 0907 209 569

Kontakt

Duran s.r.o.
Hanušákova 19, Žilina, Slovensko
IČO: 36 008 311
Ič-DPH: SK2020447660
Tel: +421 41/565 32 45
Mobil: +421 907 209 569
E-mail: moc.l1574244815iamg@1574244815orsna1574244815rud1574244815

Otváracia doba

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: Zatvorené
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: Zatvorené
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: Zatvorené

Využívame biznis služby iProfil.sk | Online faktúry cez iFakturacia.sk